İNSANI VE İNSANİ DEĞERLERİ ESAS ALAN YENİ ANAYASA

 / MAKALELER-ŞİİRLER

İNSANI VE İNSANİ DEĞERLERİ ESAS ALAN YENİ ANAYASA

YENİ ANAYASA İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIMIZ

            Demokraside Birlik Vakfı, Anayasamızın demokratikleştirilmesi yönünde birçok çalışmalar yapmış ve yeni bir anayasanın gerekliliğini her platformda ısrarla dile getirmiştir. Vakfımız, özellikle 1995 anayasa değişikliğinde yaptığı çalışmaları o günkü TBMM Başkanına ve Siyasi Partilerin Genel Başkanlarına sunarak değişikliklerde önemli ölçüde etkili olmuştur. Bu yeni dönemde ise, 05 Şubat 2011 Cumartesi günü TBMM Başkanlarından üyemiz Sayın Ferruh BOZBEYLİ’nin Vakfımızda “Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Yeni Anayasa” konulu konferansı ile Yeni Anayasa çalışmalarına başlamıştır. 10 Şubat 2011 tarih ve 2011/110 sayılı yazımız bir basın açıklaması ile bütün kamuoyuna “YENİ ANAYASA NASIL OLMALI? NASIL BİR ANAYASA İSTİYORUZ? “ kampanyamız duyurulmuş ve Web sitemizde bir bölüm bu kampanyaya tahsis edilmiştir. Basın bildirimizde; “ Bu kampanya ile toplumun bütün kesimlerine ; “ “Yeni Anayasa” nasıl olmalı? Nasıl bir anayasa istiyoruz?”  diye soruyoruz. Bu konuda bütün toplumu duyarlı olmaya ve yeni anayasaya katkı sağlamaya davet ediyoruz. Yeni anayasanın yürürlüğe girmesiyle; rejim tartışmalarının, bölünme paranoyalarının, hain yaftalamalarının sona ereceğine ve ülkemizin geçek sorunlarının gündeme alınacağına inanıyoruz.

Evrensel normlarda bir demokrasiye kavuşmamızda çok önemli bir adım olacak olan “Yeni Anayasa” için, başta basınımız olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinden bu önemli hizmete katkılarını bekliyoruz.” şeklinde herkes göreve davet edilmiştir.

Bu basın açıklamasından sonra Sayın Ferruh BOZBEYLİ, Sayın Prof.Dr.Atilla ÖZER, Sayın Prof.Dr.Ali ŞAFAK ve Sayın Prof.Dr.Sacit ADALI Yeni Anayasa konusunda Vakfımızda birer konferans vermişlerdir. Bu konferanslar tartışmaya açılmış ve toplantıya katılan üyelerimizin çok önemli katkıları olmuştur. Bu arada İnsani Değerler Derneği de yeni anayasa çalışmalarımıza katılmış, bütün safhalarında bizzat bulunmuş ve Dernek olarak çok önemli katkılar sağlamıştır.

Yeni Anayasa ile ilgili çalışmalarımız 11 ay devam etmiş, siyasetçilerden, akademisyenlerden, bürokratlardan, üyelerimizden ve diğer bütün vatandaşlarımızdan bize gelen yazılı ve sözlü bütün teklif ve görüşler değerlendirmeye alınmıştır. Bize gelen yazılı teklif ve görüşler derlenerek bu raporumuzun ekinde takdim edilmiştir. Yeni Anayasa ile ilgili bu raporumuz bize gelen teklif ve görüşler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

İlk basın açıklamamızda da belirttiğimiz gibi bu rapor, başta TBMM olmak üzere bütün yetkili ve ilgililere takdim edilecektir.

Demokrasiye gönül vermiş STK’lar olarak yeni anayasaya katkı sağlayabilmek bizim için büyük bir mutluluk olacaktır. Bu tarihi çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, onları en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. 20 Aralık 2011

 

Demokraside Birlik Vakfı

ve

İnsani Değerler Derneği

Genel Yönetim Kurulu Adına

 

Mehmet BOZDEMİR

Genel Başkan

Not: Yeni Anayasa Raporumuzu başta TBMM Başkanı olmak üzere yetkili ve ilgililere takdim ettikten sonra sitemizde yayımlayacağız.

 Okunma Sayısı : 464         21 Aralık 2011

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 712316

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.